Een succesvol re-integratietraject 2e spoor

met VerberktCoaching

Een succesvol re-integratietraject 2e spoor met VerberktCoaching

Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en terugkeer naar de eigen functie of een andere functie bij de huidige organisatie (spoor 1) onzeker is, dan is passend betaald werk bij een andere werkgever de volgende optie. VerberktCoaching biedt re-integratietrajecten 2e spoor aan voor werkgevers en hun langdurig zieke werknemer.

Wanneer op aangeven van de bedrijfsarts het 2e spoor gestart dient te worden komt de focus te liggen op het vinden van een geschikte baan bij een andere werkgever. Zowel het 1e spoor als 2e spoor maakt onderdeel uit van de Wet Verbetering Poortwachter. 

Gedurende het 2e spoortraject ga ik met de werknemer op zoek naar nieuw, passend en duurzaam werk. 

Verberkt Coaching - particulieren

Een 2e spoortraject duurt maximaal 9 maanden, waarbij we samen grofweg een achttal fasen doorlopen

Aan de slag?

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie.